ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

บอร์ด สทศ.เลือก “สัมพันธ์” เป็น ผอ.สทศ. อีก 4 ปี

25 ก.ย. 2557 11:12 น.

ผู้อ่าน

มติบอร์ด สทศ. เลือก “สัมพันธ์” นั่งเก้าอี้ ผอ.สทศ. อีกสมัย มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 57
 
ภาพ บอร์ด สทศ.เลือก “สัมพันธ์” เป็น ผอ.สทศ. อีก 4 ปี
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ภาพ บอร์ด สทศ.เลือก “สัมพันธ์” เป็น ผอ.สทศ. อีก 4 ปี
ภาพ บอร์ด สทศ.เลือก “สัมพันธ์” เป็น ผอ.สทศ. อีก 4 ปี
        วันนี้ (24 ก.ย.) ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผอ.สทศ. แทน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ.จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 พ.ย. 2557 และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รศ.ดร.สัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย เนื่องจากเห็นว่า รศ.ดร.สัมพันธ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และมีแผนการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และที่สำคัญ น่าจะนำพา สทศ. ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเคียงกับสถาบันทดสอบของประเทศสิงคโปร์ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร สทศ. พอใจผลการทำงานของ ผอ.สทศ. และน่าจะสานงานต่อได้อย่างดี
       
       
สำหรับอุดมการณ์ในการทำงาน ของ รศ.ดร.สัมพันธ์ คือ ยึดมั่นในคุณธรรม จงรักภักดีในวิชาชีพ ส่วนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการที่มุ่งคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ มีทั้ง “คนดีและระบบดี” 2. สร้างพันธมิตรผู้ใช้และเครือข่ายการทดสอบ 3. ชี้นำการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา วิชาการ วิชาชีพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และ 4. มุ่งสู่การเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ตำแหน่ง ผอ.สทศ. จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี   (จาก ผู้จัดการออนไลน์)