ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แนะนำหลักคิดในหลวงไขปฎิรูปการศึกษา

14 ต.ค. 2557 14:54 น.

ผู้อ่าน

ภาพ แนะนำหลักคิดในหลวงไขปฎิรูปการศึกษา

วันนี้ (13 ต.ค.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "กุญแจในการปฎิรูปการศึกษา" โดย ศ.พพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนา ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับเส้นทางว่าจะไปทางไหน ซึ่งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศมากมาย ขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ผ่านมามีการตั้งมูลนิธิยุวสถิรคุณ แปลว่า มูลนิธิที่มีเจตนาบริสุทธิ์ ต้องการให้เด็กไทยมั่นคงในความดี รู้จักถูก ผิด ชั่ว ดี กล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าหาญปฏิเสธความไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเราก้าวไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

องคมนตรี กล่าวต่อไปว่า เมื่อต้นปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาขึ้น โดยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง สร้างความพร้อม และนำความดีเข้าโรงเรียน ทั้งนี้ พระองค์ท่านได้พระราชทานหลักในการทำงาน 3 ประการ คือ 1. ทำให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู 2. ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อน โดยเด็กเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนไม่เก่ง และ3.ให้ครูจัดกิจกรรมเด็กทำเป็นหมู่คณะ เพื่อเห็นคุณค่าของความสามัคคี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 3 แล้วพบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากมาย อาทิ พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กลดลง พฤติกรรมที่ดีเพิ่มขึ้น และคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตของเด็กก็ดีขึ้นตามไปด้วย

" ประเทศเราบางครั้งสงบ บางครั้งวุ่นวาย จนบางครั้งถึงขั้นเสียเมือง แต่ก่อนที่เราจะเสียเมือง เราเสียความสามัคคีก่อน ดังนั้น จึงอยากให้เด็กไทยได้เห็นคุณค่าความสามัคคี เพราะเชื่อว่าความสามัคคีจะช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขได้ ผมจึงขอฝากทุกคนในวงการศึกษาได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวไปใช้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญของการปฎิรูปการศึกษาและช่วยยกระดับการ ศึกษาไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ" นพ.เกษม กล่าว.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา กล่าวว่า ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซึ่งตนกำลัง วินิจฉัยว่า ปัญหาการปฎิรูปการศึกษาจะไปในทิศทางไหน และเป้าหมายแห่งความสำเร็จในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ กุญแจในการปฎิรูปการศึกษาจะต้องมุ่งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนแนวทาง ในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา ตามแนวพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านการศึกษาระดับโลก เพื่อให้สาธรณชนเกิดความเชื่อมั่นในครูและระบบการศึกษาของไทยด้วย.

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์