รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 174 ครั้ง
213.68 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณสื่อสารฯ อินเตอร์เนต สำหรับใช้ในสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 186 ครั้ง
370.38 KB
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 177 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 211 ครั้ง
164.38 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์และส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 132 ครั้ง
150.02 KB
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 249 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 241 ครั้ง
144.78 KB
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 263 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการการดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 243 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 443 ครั้ง
121.41 KB