รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 276 ครั้ง
116.11 KB
28 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 275 ครั้ง
312.93 KB
20 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดพิมพ์ปฏิทิน พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2562 245 ครั้ง
209.89 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 199 ครั้ง
213.68 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณสื่อสารฯ อินเตอร์เนต สำหรับใช้ในสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 221 ครั้ง
370.38 KB
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 208 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 246 ครั้ง
164.38 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์และส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 162 ครั้ง
150.02 KB
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 293 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 281 ครั้ง
144.78 KB