รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 163 ครั้ง
213.68 KB
18 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการสัญญาณสื่อสารฯ อินเตอร์เนต สำหรับใช้ในสำนักงาน ปีงบประมาณ 2562 173 ครั้ง
370.38 KB
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 165 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 195 ครั้ง
164.38 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์และส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 119 ครั้ง
150.02 KB
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 237 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 228 ครั้ง
144.78 KB
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 250 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการการดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 230 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 435 ครั้ง
121.41 KB