รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ครั้ง
134.35 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฯ อินเทอร์เน็ต สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 ครั้ง
139.78 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ครั้ง
132.14 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ครั้ง
128.32 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 ครั้ง
130.47 KB
25 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพัฒนาระบบการบริการจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 82 ครั้ง
111.49 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2563 229 ครั้ง
122.19 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 362 ครั้ง
139.76 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีงบประมาณ 2563 365 ครั้ง
142.99 KB
29 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 268 ครั้ง
122.1 KB