ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
27 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรองหรือ DR Site
26 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased Line ขนาด 50 MB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น35 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น36 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น38 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ
31 ต.ค. 2559 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
29 ต.ค. 2558 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
16 ก.ย. 2557 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
4 พ.ย. 2556 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557