ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
30 ก.ย. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ Disaster recovery site ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
30 ก.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
31 ส.ค. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564
30 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
27 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (แบบไร้สาย รับส่งสัญญาณด้วย Wifi)
23 ส.ค. 2564 ร่างขอบเขตของงาน หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)
20 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกร์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564
2 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ปีงบประมาณ 2564
21 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564