การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2557 636 เช่าคอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อใช้ในการประชุมคลังข้อสอบ (O-NET Item Bank) 935 ครั้ง
39.96 KB
8 ส.ค. 2557 615 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 933 ครั้ง
27.71 KB
10 ก.ค. 2557 606 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดทำคลังข้อสอบตามกลุ่มการเรียนรู้ O-NET ITEM BANK 936 ครั้ง
32.03 KB
20 มิ.ย. 2557 592 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 10 เครื่อง 922 ครั้ง
27.92 KB
3 ม.ค. 2557 436 จัดซื้อโปรแกรม Software Acrobat Professional 939 ครั้ง
84.18 KB
3 ม.ค. 2557 435 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IPS) 939 ครั้ง
85.01 KB
23 ส.ค. 2556 212 จัดซื้อระบบ Monitoring เครื่องแม่ข่ายและเครือข่าย Data Center Site (DC) , Disaster Recovery Site (DR) และของสถาบันทดสอบทางศึกษาฯ 1,014 ครั้ง
86.34 KB
21 ส.ค. 2556 341 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 100 ครั้ง
20 ส.ค. 2556 211 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับโครงการจัดทำคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET (ITEM BANK) 886 ครั้ง
83.52 KB