การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่ เลขที่อ้างอิง ราคากลาง ดาวน์โหลด
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 และปฏิทิน 2564 ปีงบประมาณ 2564 2 ครั้ง
88.68 KB
10 พ.ย. 2563 - จ้างขนส่งเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีงบประมาณ 2564 0 ครั้ง
89.47 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563 9 ครั้ง
86.43 KB
6 พ.ย. 2563 - จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 8 ครั้ง
95.78 KB
5 พ.ย. 2563 - จ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง ปีงบประมาณ 2564 10 ครั้ง
91.91 KB
27 ต.ค. 2563 - จ้างพิมพ์แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 2564 9 ครั้ง
92.82 KB
19 ต.ค. 2563 - ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 10 ครั้ง
80.47 KB
9 ก.ย. 2563 - ราคากลางเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 67 ครั้ง
96.43 KB
1 ก.ย. 2563 - จ้างผลิตดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ การทดสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น ปีงบประมาณ 2564 11 ครั้ง
85 KB
1 ก.ย. 2563 - ราคากลางการขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 54 ครั้ง
84.34 KB