ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง
7 พ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธ.ค. 66
1 พ.ย. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 พ.ย. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
20 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิชาการวัดและประเมินผล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
18 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
22 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
22 ก.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิชาการวัดและประเมินผล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
17 ส.ค. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ ถึง 15 ก.ย. 66
17 ส.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
15 ส.ค. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ ถึง 15 ก.ย. 66