ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง
7 ก.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทศ. ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
23 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งพัสดุ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการวัดและประเมินผล / นักวิชาการวิจัยและพัฒนา
20 มิ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8 มิ.ย. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 66
23 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ
16 พ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2566
1 พ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 66
12 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา
5 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 66
17 ก.พ. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสถาบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บัญชี