ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศปฏิทินสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

18 ต.ค. 2561 09:51 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศปฏิทินการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT  และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT  และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ประจำปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. ดังนี้ 

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

1 - 15 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

1 - 16 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 1 - 17 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 1 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 8 มกราคม 2562 

จัดการทดสอบ

16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลสอบ

1 เมษายน 2562

 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

11 - 25 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

11 - 26 ธันวาคม 2561

เลือกสนามสอบ 11 - 27 ธันวาคม 2561
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 11 - 28 ธันวาคม 2561
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 18 มกราคม 2562

จัดการทดสอบ

16 - 17 มีนาคม 2562

ประกาศผลสอบ

5  เมษายน  2562

ติดตามข้อมูลการสอบ GAT/PAT ได้ที่ www.niets.or.th/th/catalog/view/246

ติดตามข้อมูลการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ได้ที่ www.niets.or.th/th/catalog/view/247