ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย

19 ม.ค. 2558 15:46 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ