สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด