ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“พินิติ” พร้อมดันต่อร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ และ กม.อื่นที่เกี่ยวข้อง

21 เม.ย. 2558 10:01 น.

ผู้อ่าน

        รมช.ศึกษาฯ ชม “พินิติ” เหมาะสมนั่งเลขาธิการ กกอ. เผยเตรียมนัดถกเพื่อผลักดันงานต่อ ทั้งร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ และผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ม. ในกำกับที่อยู่ ด้าน เลขาธิการ กกอ. คนใหม่ พร้อมดันต่อร่าง พ.ร.บ.อุดมฯ และ กม. ที่เกี่ยวข้อง
       
       นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะ รศ.ดร.พินิติ อยู่ที่ สกอ. มานาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องอุดมศึกษาเป็นอย่างดี โดยวันที่ 21 เมษายน ตนจะเข้าไปหารือกับเลขาธิการ กกอ. เพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมา ในช่วงที่ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เป็นเลขาธิการ กกอ. ซึ่งหลักๆ จะมีเรื่องการผลักดันกฎหมายที่สำคัญ ทั้ง ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ อีก 5 ฉบับที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เตรียมเสนอขอเปลี่ยนสถานะเป็น ม. ในกำกับรัฐ อีก 4 - 5 ฉบับ
       
       “ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่องการกำหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 12 ปี ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และยังต้องติดตามความคืบหน้าของงบประมาณในส่วนของโครงการเมกะโปรเจกต์ ซึ่งจะมีโครงการพัฒนางานวิจัย โครงการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พัฒนานักวิจัย ฯลฯ อีกกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่านายพินิติ จะสามารถสานงานต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
       
       ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า งาน แรกที่จะเร่งดำเนินการ คือ สานต่อและผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เช่น พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง รวมทั้งร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นที่จะออกนอกระบบ ซึ่งได้ส่งเรื่องมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ขณะเดียวกัน จะคุมเข้มเรื่องคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการเปิดหลักสูตรต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพราะสิ่งที่ สกอ.ต้องการคือมาตรฐาน และคุณภาพของหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้มากขึ้น
       
       “ผมขอเวลาสักระยะในการศึกษาข้อมูลและงานต่างๆ ของ สกอ. เพราะห่างจากที่นี่ไปครึ่งปีกว่า และ สกอ.มีงานใหม่ๆ เข้ามามากมาย ซึ่งขณะนี้มีหลายโครงการที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เช่น โครงการผลิตทันตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเพิ่ม ส่วนโครงการคุรุทายาทนั้น ผมได้แจ้งกับ รมว.ศึกษาธิการแล้วว่า หาก ครม.อนุมัติโครงการ ทาง สกอ. ก็พร้อมเปิดโครงการ และดำเนินการรับสมัครทันที ขณะที่เรื่องงานวิจัยนั้น ยังเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการพัฒนางาน วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

 

ที่มา : ผู้จัดการ