ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. กับ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริม และพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ

26 ก.ค. 2562 16:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. กับ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริม และพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) โดยมี นายนคร  ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สคช.,  นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สคช., ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติในพิธีลงนามฯ  ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพฯ
 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ. และ สคช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการดำเนินการและบรรลุผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
 
ภาพ สทศ. กับ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริม และพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ
 
ภาพ สทศ. กับ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริม และพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ