ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

10 ส.ค. 2563 16:36 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในกิจกรรม "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน จิตอาสา 2563" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง ให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร (ริมรางรถไฟ) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

 

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร