คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในกิจกรรม "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน จิตอาสา 2563" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง ให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร (ริมรางรถไฟ) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”