ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13 ส.ค. 2558 11:28 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่วนอุทยานปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบฯ  จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม

  การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในด้านต่างๆแล้ว การปลูกป่าชายเลนยังมีส่วนช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน โดยป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันมากมายทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก และเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งคาดว่า เมื่อต้นโกงกางเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและสร้างความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติต่อไป