ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ปฏิทินสมัครโอเน็ต ป.6-ม.3

30 ก.ย. 2558 10:17 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ปฏิทินสมัครโอเน็ต ป.6-ม.3

 

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.จะเปิดระบบการรับสมัครการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสมัครสอบวันที่ 1-15 ต.ค.นี้ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกำหนดการสอบโอเน็ต ป.6 สอบวันที่ 27 ก.พ.2559 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มี.ค. 2559 โอเน็ต ม.3 สอบวันที่ 27-28 ก.พ.2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มี.ค.2559 นอกจากนี้ สทศ.จะเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ต.ค.2558 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ค่าสมัคร : วิชาละ 100 บาท ชำระเงินวันที่ 1 ต.ค.-21 ต.ค. โดยระบบจะปิดเวลา 20.00 น. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบ : 1-22 ต.ค. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ : 17 พ.ย. สอบวันที่ 26-27 ธ.ค. ประกาศผลสอบวันที่ : 8 ก.พ.2559.

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/528819