ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

1 พ.ย. 2558 16:10 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 สอบวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลสอบวันที่ 12 มกราคม 2559

 ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559   ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  ผู้อำนวยการ สทศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์) รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)  ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)  ณ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมี อาจารย์นงลักษณ์ วังปรีชา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และคณะครูให้การต้อนรับ

  ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องการสอบเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องการปลูกฝังให้คนส่วนมาก “แม้ไม่ชอบการสอบ แต่ต้องรักสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ” เพราะเป็นองค์กรหลักให้การสอบมีมาตรฐานมีความเสมอภาคและมีความยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคน และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา (เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558) นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาของไทย ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งการสอบ GAT/PAT เป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของไทย  เพราะเป็นการทดสอบเพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา พร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งๆขึ้นอย่างเต็มที่

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559    ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ช่วงเช้าสอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศ 342,893 คน โดยศูนย์สอบที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 18 แห่งกระจายทั่วประเทศ มีสนามสอบ 254 แห่ง มีเด็กพิเศษ 124 คน พิการทางร่างกาย 41 คน บกพร่องทางการได้ยิน 33 คน และบกพร่องทางสายตา 50 คน และช่วงบ่ายสอบวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 282,522 คน ทั้งนี้ การจัดสอบเมื่อวันที่ 29 และ30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 สำหรับการสอบ GAT/PAT ในวันพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้ายของการสอบ จะจัดสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู โดยมีกำหนดประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 12 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559    ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559    

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สทศ. เชิญชวนผู้สมัครสอบ GAT/PAT และผู้ปกครองขอหนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษา GAT/PAT ผ่านทางระบบ E-SCORE ทาง www.niets.or.th ที่ระบบการทดสอบ E-SCORE โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (จากเดิมเสียค่าใช้จ่าย 20 บาท) กรณีที่ขอด้วยตนเองที่ สทศ. หรือขอทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายแผ่นละ 20 บาทแล้ว ยังต้องเสียเวลาดำเนินการหรือเดินทางอีก ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบ E-SCORE ได้โดย ทางมือถือที่มีแอพพลิเคชั่น 2D Barcode เพื่อตรวจสอบ ป้องกันการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคะแนน

 

ภาพ รมช.ศธ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” จากเสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558