ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. รับสมัคร O-NET (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2558

4 พ.ย. 2558 10:22 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 สอบวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ นักเรียนชั้น ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สทศ.ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558  

สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ (นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือ Home school เป็นต้น)

ภาพ สทศ. รับสมัคร O-NET (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2558

 

สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ให้รีบดำเนินการสมัครสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th