ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

3 มิ.ย. 2566 12:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566