ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (จำนวน 8 อัตรา)

4 ม.ค. 2556 10:45 น.

ผู้อ่าน

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (จำนวน 8 อัตรา)