ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (จำนวน 8 อัตรา)

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (จำนวน 8 อัตรา)

ดาวน์โหลด