ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556 

ดาวน์โหลด