ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ

4 ม.ค. 2556 10:53 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ สังกัดกลุ่มงานบริการการทดสอบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2556