ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียน/สมัครสอบ

22  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560

ชำระเงินค่าสมัครสอบ

22  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ 24 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

จัดการทดสอบ

24 – 27  กุมภาพันธ์  2561

ประกาศผลสอบ

2  เมษายน  2561