รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ใน 7 ศูนย์สอบ

สามารถเข้าไปดูรายชื่อได้ที่ >> http://www.niets.or.th/onet55Sbj05PR/