ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Digital Testing & Assessment Platform” โดย Mr.Jan Wiegers Former Executive Director of CITO ประเทศเนเธอร์แลนด์

22 ก.พ. 2561 16:22 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Digital Testing & Assessment Platform” โดย Mr.Jan Wiegers Former Executive Director of CITO ประเทศเนเธอร์แลนด์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “National Digital Testing & Assessment Platform” โดย Mr.Jan Wiegers Former  Executive Director of CITO (Institute for Educational Measurement) ประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมี ดร.ชาคร  วิภูษณวณิช ประธานกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการบริหาร สทศ., รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ., คณะผู้บริหารและนักวิชาการ สทศ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

การบรรยายพิเศษนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี สทศ. (พ.ศ.2560 - 2579) ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการทดสอบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ