ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5 มี.ค. 2557 10:02 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการรับสมัครสอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  ตามกำหนดการ ดังนี้

การชำระเงินค่าสมัครสอบ : ค่าสมัครสอบ  200  บาทต่อครั้งการสอบ

 

 

ครั้งการสอบ

กิจกรรม

ครั้งที่

1/2557

ครั้งที่

2/2557

ครั้งที่

3/2557

ลงทะเบียนรับสมัครสอบ

และเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ

22 เม.ย. – 11 พ.ค. 57

10 มิ.ย. – 29 มิ.ย. 57

29 ก.ค. – 17 ส.ค.57

ชำระเงิน

22 เม.ย. – 12 พ.ค. 57

10 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 57

29 ก.ค. – 18 ส.ค.57

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

22 เม.ย. – 12 พ.ค. 57

10 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 57

29 ก.ค. – 18 ส.ค.57

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

22 พ.ค.57

10 ก.ค.57

27 ส.ค.57

กำหนดการสอบ

31 พ.ค.57

เวลา 10.00 – 12.00 น.

19 ก.ค.57

เวลา 10.00 – 12.00 น.

6 ก.ย.57

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ประกาศผลสอบ

6 มิ.ย.57

25 ก.ค.57

12 ก.ย.57

 

หมายเหตุ.-  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม