ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

10 มี.ค. 2557 16:49 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
 
     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) ครั้งที่ 1/2557 สอบวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ 
 
     วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 นายจาตุรนต์  ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร สทศ., รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และนายสหัส ภัทรฐิตินันต์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ที่ห้องประชุมวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
     นายจาตุรนต์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยม GAT/PAT ครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้จัดสอบและย้ำให้สังคมเห็นว่า การจัดสอบกลางโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติมีความสำคัญและต้องการให้แต่ละมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และขอให้ สทศ.พัฒนาการออกข้อสอบเพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยและสังคมมั่นใจได้ว่าการจัดสอบกลางมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและสามารถใช้เป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนระดับประเทศได้และตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
 

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557      ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557      ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

 

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 335,960 คน แบ่งตามรายวิชา ดังนี้

GAT

PAT1

PAT2

PAT3

PAT4

PAT5

PAT6

PAT

7.1

PAT

7.2

PAT

7.3

PAT

7.4

PAT

7.5

PAT

7.6

333,521

261,282

210,572

60,952

20,751

200,093

28,891

12,187

4,220

9,134

21,443

2,476

9,011

       สทศ.จะประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 สามารถดูกำหนดการสอบ เช่น วันที่รับสมัคร ชำระเงิน เลือกสนามสอบ วันสอบ ประกาศผลสอบ ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th