ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เฮ!ผลGAT/PAT คะแนนดีขึ้น

21 เม.ย. 2557 14:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ เฮ!ผลGAT/PAT คะแนนดีขึ้น

    สทศ.ประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 คะแนนดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ส่วน GAT 1 มีเด็กได้คะแนนเต็มมากถึง 14,299 คน วิชาคณิตศาสตร์มีเด็กได้ 0 คะแนน เพียง 10 คน
    เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตาม สทศ.ได้จัดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 ขณะนี้ สทศ.ได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบและได้ประกาศผลสอบแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ทาง www.niets.or.th ซึ่งประกาศผลสอบเร็วกว่ากำหนดการที่แจ้งไว้ จากเดิม 24 เมษายน 2557 ดังนี้ GAT ความถนัดทั่วไป คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 300 เฉลี่ย 143.58 GAT 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเต็ม 150 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 เฉลี่ย 91.38, GAT 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 เฉลี่ย 52.43 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 0 สูงสุด 300 เฉลี่ย 57.40, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 3 สูงสุด 237เฉลี่ย 89.84, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 4.00 สูงสุด 296 เฉลี่ย 99.40, PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 3 สูงสุด 267 เฉลี่ย 84.11, PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 20 สูงสุด 262.50 เฉลี่ย 157.01, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 25 สูงสุด 219.50 เฉลี่ย 102.19
    นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่า PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส คะแนนเต็ม 300.00 ต่ำสุด 33 สูงสุด 294 เฉลี่ย 92, PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 39 สูงสุด 285 เฉลี่ย 87.42, PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 30 สูงสุด 291 เฉลี่ย 95.09, PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 27 สูงสุด 294 เฉลี่ย 81.32, PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 33 สูงสุด 264 เฉลี่ย 90.46, PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี คะแนนเต็ม 300 ต่ำสุด 12 สูงสุด 294 เฉลี่ย 91.81 ทั้งนี้ นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ของ สทศ. สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 จะจัดสอบวันที่ 26-29 เมษายน และประกาศผลสอบวันที่ 29 พฤษภาคม สทศ.ขอให้นักเรียนที่จะเข้าสอบในครั้งที่ 2 ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ อาทิ เนื้อหาการสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบแต่ละวิชา รวมถึงตรวจเลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ทางเว็บไซต์ของ สทศ.
    “ภาพรวมคะแนนปีนี้สูงขึ้นกว่าการสอบครั้งที่ 1/2556 โดยพบว่ามีเพียงสองวิชาที่คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ PAT 6 และ PAT 7.6 และที่น่ายินดี ปีนี้พบว่านักเรียนทำคะแนนวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ได้ 300 คะแนนเต็ม ขณะเดียวกันในส่วนการคิดวิเคราะห์ หรือ GAT 1 ก็มีเด็กได้คะแนนเต็มมากถึง 14,299 คน ส่วนเด็กที่ทำคะแนน 0 ก็ไม่ได้มากอย่างที่ผ่านมา โดยวิชาคณิตศาสตร์มีเด็กได้ 0 คะแนน เพียง 10 คน คิดเป็น 0.05% ของจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด” นายสัมพันธ์กล่าว.

 

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ