ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.นัดบิ๊ก4แท่งเลือกซี10และ11

24 ก.ค. 2557 10:01 น.

ผู้อ่าน

    ปลัด ศธ.นัด 4 เลขาธิการองค์กรหลักคัดเลือกตำแหน่งซี 10-11 ที่ว่างลง 13 ตำแหน่ง ในสัปดาห์หน้า ยันพิจารณาโดยดูความรู้ความสามารถ ก่อนเสนอให้ คสช.พิจารณาไม่เกิน 10 ส.ค.
    นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เรียกประชุมผู้บริหารของทุกกระทรวงเพื่อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ บริหารระดับสูงแทนตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษได้มอบแนวปฏิบัติแก่ทุกกระทรวงเสนอรายชื่อผู้ที่ มีความเหมาะสมพร้อมประวัติมายังฝ่ายกิจการพิเศษภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ จากนั้นฝ่ายกิจการพิเศษจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นกรองรายชื่อที่เสนอมา เพื่อนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทั้งการแต่งตั้งและโยกย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2557
    ปลัด ศธ.กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะนัดเลขาธิการ 4 องค์กรหลักมาหารือในเรื่องนี้ แต่จะไม่ให้ผู้บริหารระดับ 10 มาร่วมพิจารณาด้วย เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย ส่วนหลักการที่ใช้ในการพิจารณานั้นจะยึดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) จะพิจารณาทั้งคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และจะเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมแต่ละตำแหน่งเพียง 1 รายชื่อเท่านั้น ไปยังฝ่ายกิจการพิเศษ คสช.ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย ที่สำคัญการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสม ศธ.จะต้องหารือกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.ที่กำกับดู ศธ.โดยตรงด้วย
    สำหรับ ศธ.มีตำแหน่งระดับ 10 และ 11 ว่างอยู่และที่จะว่างลงเพราะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งหมด 13 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.), รองเลขาธิการ สกศ., 1 ตำแหน่ง, ที่ปรึกษา สกศ. 1 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) 1 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) 3 ตำแหน่ง, รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) 2 ตำแหน่ง, รองปลัด ศธ. 2 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 2 ตำแหน่ง.

 

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์