รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการกลาง 222 ครั้ง
28.91 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างขนส่งคู่มือ DVD การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 244 ครั้ง
28.91 KB
16 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์การจัดการสำรองข้อมูล 231 ครั้ง
133.22 KB
31 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 247 ครั้ง
28.67 KB
16 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 212 ครั้ง
312.31 KB
12 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. 186 ครั้ง
359.77 KB
6 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น 196 ครั้ง
30.23 KB
27 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรองหรือ DR Site 195 ครั้ง
174.85 KB
26 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased Line ขนาด 50 MB 181 ครั้ง
814.25 KB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น35 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 165 ครั้ง
80.67 KB