รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 296 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการการดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 267 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 464 ครั้ง
121.41 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการกลาง 242 ครั้ง
28.91 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างขนส่งคู่มือ DVD การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 258 ครั้ง
28.91 KB
16 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์การจัดการสำรองข้อมูล 258 ครั้ง
133.22 KB
31 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการคุมสอบ 268 ครั้ง
28.67 KB
16 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์ปฏิทินและ สคส. พร้อมจัดส่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 224 ครั้ง
312.31 KB
12 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. 205 ครั้ง
359.77 KB
6 ต.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น 213 ครั้ง
30.23 KB