รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
12 ก.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถสำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2562 360 ครั้ง
291.39 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดทำข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 389 ครั้ง
164.38 KB
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดพิมพ์และส่ง NIETS News ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 304 ครั้ง
150.02 KB
30 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 425 ครั้ง
343.51 KB
7 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำรายการการวิเคราะห์ปรับเทียบคะแนนฯ 408 ครั้ง
144.78 KB
6 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 444 ครั้ง
378.36 KB
22 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการการดำเนินการจัดพิมพ์คู่มือการจัดสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 407 ครั้ง
323.3 KB
13 ธ.ค. 2560 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 610 ครั้ง
121.41 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 สำหรับกรรมการกลาง 380 ครั้ง
28.91 KB
1 ธ.ค. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างขนส่งคู่มือ DVD การทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 391 ครั้ง
28.91 KB