รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น36 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 208 ครั้ง
81.13 KB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น38 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 192 ครั้ง
123.89 KB
31 ต.ค. 2559 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 709 ครั้ง
78.46 KB
29 ต.ค. 2558 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 950 ครั้ง
63.95 KB
16 ก.ย. 2557 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 1333 ครั้ง
1.01 MB
4 พ.ย. 2556 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 1124 ครั้ง
1.12 MB