รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณ (Leased Line) สำหรับระบบศูนย์ข้อมูลสำรองหรือ DR Site 213 ครั้ง
174.85 KB
26 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Leased Line ขนาด 50 MB 210 ครั้ง
814.25 KB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น35 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 192 ครั้ง
80.67 KB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น36 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 231 ครั้ง
81.13 KB
20 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น38 เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบฯ 218 ครั้ง
123.89 KB
31 ต.ค. 2559 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 748 ครั้ง
78.46 KB
29 ต.ค. 2558 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 995 ครั้ง
63.95 KB
16 ก.ย. 2557 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 1362 ครั้ง
1.01 MB
4 พ.ย. 2556 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 1151 ครั้ง
1.12 MB