ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วิดีทัศน์อื่นๆ

คลิปพิธีเปิดงานครบรอบ 18 ปี สทศ. โดยองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

คลิปพิธีเปิดงานครบรอบ 18 ปี สทศ. โดยองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

11 ก.ย. 2566

พิธีมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงสุด และยอดเยี่ยม

พิธีมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงสุด และยอดเยี่ยม

5 ก.ย. 2566

เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565

เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565

8 มี.ค. 2566

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ร.ร. สายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565 (ETC MAC)

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ร.ร. สายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565 (ETC MAC)

13 ก.พ. 2566

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

5 ก.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ ร.ร. อนุราชประสิทธิ์ (คลิปข่าว ETV MAC)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ ร.ร. อนุราชประสิทธิ์ (คลิปข่าว ETV MAC)

14 มี.ค. 2564

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

3 ก.พ. 2563

คลิปสัมภาษณ์ รมช.ศธ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยม สทศ. (ETV MAC)

คลิปสัมภาษณ์ รมช.ศธ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยม สทศ. (ETV MAC)

6 ก.ย. 2562

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.5

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.5

30 ต.ค. 2561