ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขอเชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565

18 ก.พ. 2565 14:57 น.

ผู้อ่าน

คุรุสภาขอชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/xZ3er5KaA72GF7gc8 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามครั้งนี้ ถือ “เป็นความลับ” สำหรับใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการจัดการทดสอบ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน
 
ภาพ ขอเชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2565
 
QR CODE แบบสอบถาม