ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ เรื่อง
10 พ.ค. 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 ม.ค. 2564 รายงานการผลการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติการ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
15 ก.ค. 2563 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 มิ.ย. 2563 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
24 เม.ย. 2563 รายงานการผลการดำเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
31 ต.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31 ต.ค. 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4
28 มิ.ย. 2562 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 เม.ย. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 ( ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
9 เม.ย. 2562 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)