ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
15 ก.ค. 2556 ยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth
22 มิ.ย. 2556 สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth
5 มิ.ย. 2556 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ
2 พ.ค. 2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี สทศ.
27 ก.พ. 2556 สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ
50 ครั้ง
4 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบของ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2555
3 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษา
3 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ
3 ม.ค. 2556 สอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ