จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
22 มิ.ย. 2556 สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth - 468 ครั้ง
227.49 KB
5 มิ.ย. 2556 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ - 455 ครั้ง
106.98 KB
2 พ.ค. 2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี สทศ. - 424 ครั้ง
107.28 KB
27 ก.พ. 2556 สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ - 41 ครั้ง
4 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างทำสำเนา DVD การจัดสอบของ สทศ. ประจำปีการศึกษา 2555 - 423 ครั้ง
110.37 KB
3 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบทางการศึกษา - 463 ครั้ง
108.58 KB
3 ม.ค. 2556 สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ - 469 ครั้ง
69.66 KB
3 ม.ค. 2556 สอบราคาซื้อ ดินสอ 2B และยางลบดินสอ - 464 ครั้ง
69.34 KB