ข่าวประชาสัมพันธ์

พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่

พงศ์เทพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 7 วิชาสามัญ

21 ม.ค. 2556 16:20 น.     33 ครั้ง อ่านต่อ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ สทศ.

21 ม.ค. 2556 16:18 น.     40 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ.จัดการประชุมคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ ปีการศึกษา 2555

สทศ.จัดการประชุมคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ ปีการศึกษา 2555

18 ม.ค. 2556 11:54 น.     40 ครั้ง อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศ เรื่อง การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

3 ม.ค. 2556 16:35 น.     34 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. พัฒนาความรู้แนวการใช้ O-NET

สทศ. พัฒนาความรู้แนวการใช้ O-NET ยกระดับคุณภาพผู้เรียนแก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

3 ม.ค. 2556 16:32 น.     40 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1

สทศ.เยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 ที่สนามสอบโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนทวีธาภิเศก

3 ม.ค. 2556 16:29 น.     80 ครั้ง อ่านต่อ

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน O-NET และ GAT/PAT ผ่านระบบ E-SCORE

การพิมพ์ใบรายงานผลคะแนน O-NET และ GAT/PAT ผ่านระบบ E-SCORE

3 ก.ย. 2555 13:19 น.     997 ครั้ง อ่านต่อ

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET และ GAT / PAT

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET และ GAT/PAT

3 ก.ย. 2555 11:30 น.     449 ครั้ง อ่านต่อ