ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

3 ธ.ค. 2557 15:03 น.

ผู้อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2557