ผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด