ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.ส่งครูเก่งให้เทคนิคสอบโอเน็ตเด็กใต้

15 ม.ค. 2558 10:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สพฐ.ส่งครูเก่งให้เทคนิคสอบโอเน็ตเด็กใต้

 

วันนี้ (14 ม.ค.) นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้จัดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะชั้น ม.6 ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และอีกหลายโรงจากทั่วประเทศ ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเตรียมตัวในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ที่กำลังจะสอบในเร็ว ๆ นี้ สำหรับปี 2558 ที่กำลังจัดอยู่นี้ ถือเป็นปีที่ 11 ของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมวิทยากรในการนำความรู้และประสบการณ์รวมถึงเทคนิคมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน

นายสถาพร สู่สุข ครูสอนวิชาเคมี โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ได้ช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทราบมาว่ามีครูไม่เพียงพอ และช่วงเวลาเรียนเด็กก็เรียนได้ไม่เต็มที่ การจัดโครงการนี้จึงเป็นเสมือนการติวความรู้รวบยอดและเทคนิคการทำข้อสอบให้เด็ก ซึ่งเชื่อว่าเด็กน่าจะทำข้อสอบได้ดีขึ้นและรู้สึกว่ายังมีคนที่หวังดีและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่

น.ส.เสาวนิต เดชคง ครูสอนวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นการทบทวนความรู้โค้งสุดท้ายก่อนสอบโอเน็ต โดยทีมวิทยากรจะนำความรู้และข้อสอบโอเน็ตของปีที่ผ่าน ๆ มาไปวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เนื้อหามาสอนเด็ก รวมถึงแนะนำเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ การตีโจทย์ให้เด็ก ต้องถือว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น

น.ส.ฮานูฟ สุธางศุ์รัตน์ ชั้นม.6 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ จ.ยะลา กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีที่ให้โอกาสพวกตน เพราะพวกเราเป็นเด็กภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โอกาสทางการศึกษาก็ไม่ทัดเทียมเด็กภาคอื่น ๆ การมีโครงการนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและไม่ทอดทิ้ง อยากให้พวกเราก้าวทันโลกสมัยใหม่ ต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรที่มาให้ทั้งความรู้ และเทคนิคในการทำข้อสอบ ทำอย่างไรให้ได้คะแนนมาก ๆ ซึ่งวิทยากรทุกคนสอนเก่ง เข้าใจง่าย ถึงแม้นักเรียนจะมีความรู้ไม่มาก แต่เมื่อได้เทคนิคที่ดีการทำข้อสอบก็สามารถทำคะแนนให้ดีได้.

 

ที่มา : เดลินิวส์