ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562