ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กศน.เปิดรับนักศึกษาหลายหลักสูตร

20 เม.ย. 2558 11:35 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ กศน.เปิดรับนักศึกษาหลายหลักสูตร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ สถานศึกษา กศน.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งรูปแบบการพบกลุ่ม การศึกษาทางไกล การเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ (ปวช.กศน.) ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

“ผู้ที่ทำงานแล้ว และมั่นใจว่าสะสมความรู้จากการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อจำกัดไม่มีเวลาเข้าร่วมกระบวนการเรียนการสอนทาง กศน.ก็มีช่องทางพิเศษในการเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทางเลือกให้ โดยประเมิน 2 มิติ คือ มิติความรู้ ความคิด จำนวน 6 มาตรฐาน ใช้วิธี การทดสอบ ส่วนการประเมินมิติด้านประสบการณ์ จะใช้วิธีประเมินเชิงประจักษ์จากสภาพจริงและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ระยะเวลาดำเนินการระดับละ 6 เดือน คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้ารับการประเมินไม่น้อย กว่า 1 ปี ขณะที่หลักสูตร ปวช.กศน.นั้น เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ คือ ผู้ที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นและทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ขณะที่อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเรียนควบคู่กันระหว่างการศึกษาพื้นฐาน และ ปวช.กศน. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.กทม.ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 695 แห่งทั่วประเทศ โทรศัพท์สายด่วน กศน. 1660” เลขาธิการ กศน. กล่าว.

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ