ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สรุปเด็กยื่นขอสอบ 'PAT5' 87คน

1 มี.ค. 2562 14:08 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สรุปเด็กยื่นขอสอบ 'PAT5' 87คน

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้มีกลุ่มบุคคลเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวาย ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกายคณะกรรมการประจำสนามสอบและผู้เข้าสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้นักเรียนผู้เข้าสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แสดงความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สทศ. ได้สรุปข้อมูลดังนี้

        1. จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ  จำนวน 87  คน

            ยื่นด้วยตนเอง ที่ สทศ.                                  จำนวน    4  คน

            ยื่นผ่านทางเมล์ niets.pat5@gmail.com        จำนวน  65  คน

            ยื่นเอกสารที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์                  จำนวน   18  คน

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
  2. สอบวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (ที่อยู่ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
  3. ประกาศผลสอบวันที่ 1 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th