ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ย. 2562 16:00 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)