ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พ.ค. 2563 12:55 น.

ผู้อ่าน

ภาพ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  

ภาพ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ด้วย

ภาพ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล