ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

3 ก.ย. 2563 13:24 น.

ผู้อ่าน

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ. ในวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมี รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ สทศ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.