สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ. ในวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมี รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ กรรมการ สทศ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35