รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2558

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ แบบฟอร์มใบสมัครงาน โดยเลือกตำแหน่งตำแหน่งนิติกร)

ดาวน์โหลด