ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2558

16 ต.ค. 2558 13:51 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ แบบฟอร์มใบสมัครงาน โดยเลือกตำแหน่งตำแหน่งนิติกร)