ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 มี.ค. 2565 16:06 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจครูและคณะทำงาน ณ ศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พร้อมให้แนวทางในการนำผลการตรวจและข้อค้นพบจากการตรวจข้อสอบอัตนัยไปปรับใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์