ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

1 ม.ค. 2566 20:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่