ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประกาศผลสอบแกตแพตครั้งที่1/2559

12 ม.ค. 2559 16:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ประกาศผลสอบแกตแพตครั้งที่1/2559

วันนี้ ( 11 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. กำหนดประกาศผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือ แกตและ ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ แพตครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 12 ม.ค. นั้น ขณะนี้ สทศ.ได้ประมวลผลการสอบเสร็จแล้ว จึงประกาศผลสอบแกตและแพตก่อนกำหนดได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันนี้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบแกต และแพต สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 ม.ค. 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่ 16 ม.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.ที่ สทศ.

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับคะแนนแกต-แพตต่ำสุด และสูงสุด มีดังนี้ แกต คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 115.66 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 297.50 แบ่งเป็น แกต 1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เฉลี่ย 75.36 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 และ แกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน เฉลี่ย 40.39 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 147.50 แพต คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 52.61 ต่ำสุด 8.00 สูงสุด 294.00 แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 76.18 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 228.00 แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 80.66 ต่ำสุด 8.00 สูงสุด 280.00 แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 69.04 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 270.00 รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนแพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เฉลี่ย 107.01 ต่ำสุด 22.50 สูงสุด 247.50 แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เฉลี่ย 122.30 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 238.50 แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เฉลี่ย 82.77 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 288.00 แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เฉลี่ย 82.26 ต่ำสุด 24.00 สูงสุด 288.00 แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เฉลี่ย 93.67 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 297.00 แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เฉลี่ย 85.52 ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 294.00 แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เฉลี่ย 87.42 ต่ำสุด 18.00 สูงสุด 255.00 และแพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เฉลี่ย 83.28 ต่ำสุด 36.00 สูงสุด 297.00

"จากผลการสอบภาพรวมพบว่ามีเพียงวิชาแกต 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา ที่เด็กสามารถทำคะแนนเฉลี่ยผ่านครึ่ง ซึ่งก็เหมือนปีที่ผ่าน และถือว่าดีที่คะแนนผ่านครึ่ง เพราะจะเป็นการบ่งบอกว่าเด็กสามารถที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเมื่อดูเกือบทุกวิชาคะแนนจะลดลงเล็กน้อย ถือว่าเป็นเรื่องปกติเช่นกัน เพราะข้อสอบแกตและเแพตจะมีความยากง่ายไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา " รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
 

เครดิต : เดลินิวส์