ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560

29 มี.ค. 2560 16:40 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 19 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร