ชินภัทร แจง ปี 56 ยังไม่มีโรงเรียนเล็กถูกยุบเลิก

ชินภัทร แจง ปี 56 ยังไม่มีโรงเรียนเล็กถูกยุบเลิก